Home&Decor

Concurs! Pregătește-ți casa pentru Crăciun cu Sano!

noiembrie 28, 2019
Concurs! Pregătește-ți casa pentru Crăciun cu Sano!

Concurs! Pregătește-ți casa pentru Crăciun cu Sano!

Curățenia de Sărbători poate da oricui bătăi de cap, însă cu puțină organizare și cu ajutorul produselor de la Sano putem face rapid și eficient curățenie în casă.

Să nu uitam și de haine, lenjerii de pat, perdele și draperii. Și ele au nevoie de o curățare în profunzime, nu doar de Sărbători ci în mod regulat.

Împreună cu Sano ne-am gândit să organizam un concurs pe Instagram în care să oferim produse pentru curățarea și igienizarea casei, dar și pentru spălarea și parfumarea rufelor.

Premiul constă în produse Sano în valoare de 150 de lei. O să fie 3 câștigătoare.

Pentru a participa la concurs trebuie să:

✅ dai like la postare;

✅ dai follow conturilor https://www.instagram.com/sano_romania/  si https://www.instagram.com/elenablog17/

✅dai tag în comentariu la 3 prietene cu care ai vrea să împarți premiul ( poți lasă mai multe comentarii cu condiția să etichetezi alte persoane).

✅ Nu este obligatoriu dar aș aprecia dacă ai da un share pe story concursului. Nu uita să-mi dai tag!

Asta este tot! Persoanele care nu respectă regulile vor fi descalificate.

Concursul se desfășoară doar în Romania iar premiul va fi trimis de către Sano.

Regulament al concursului “Pregătește-ți casa pentru Crăciun cu Sano”

Concursul “Pregătește-ți casa pentru Crăciun cu Sano” este organizat de catre:

Elena Mateica, blogger, (denumiti in continuare „Organizator”) si Sano Romania S.R.L., cu sediu social in B-dul Biruintei nr.362, Oraș Pantelimon, judetul Ilfov, cu Nr. de ordine in Registrul Comertului J23/1144/2008 si Codul unic de inregistrare CIF RO5602996, (denumiti in continuare „Sponsor”).

Concursul se deruleaza prin intermediul agentiei de relatii publice S.C. PRAIS CORPORATE COMMUNICATIONS SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Alexandru Puskin nr. 2, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/8799/1996, C.I.F. RO 8899191, reprezentata prin Silvia Bucur in calitate de Administrator, denumita in continuare „Agentia”, avand inclusiv calitatea de persoana imputernicita, potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date.

Concursul se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, online, pe pagina de Facebook https://www.instagram.com/elenablog17/, in conformitate cu prezentul regulament.

Concursul incepe in data de …… noiembrie 2019 si se desfasoara pana in data de …………2019. Castigatorii vor fi anuntati in termen de 24 de ore de la incheierea concursului, cel mai tarziu in data de ………2019

Participare

Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice cu domiciliul stabil sau resedinta in Bucuresti sau imprejurimi, care au implinit 18 ani pana la data inceperii prezentului Concurs, respectiv 22 noiembrie 2019, au o adresa de email valida si un cont activ in reteaua de socializare Facebook (www.facebook.com) in perioada Concursului.

Participantii trebuie sa fie fani ai paginilor de Instagram Elena Blog si Sano Romania.

Participarea la Concurs implica cunoasterea si insusirea termenilor si conditiilor de derulare a acestuia si acordul complet si liber al participantului cu privire la acesta, inclusiv cu prevederile acestuia in materia protectiei datelor cu caracter personal, respectiv cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal.

La prezentul Concurs nu au dreptul sa participe angajatii Sponsorului, ai Agentiei si nici rudele de gradul I (copii si parinti) si afinii (sotul /sotia) celor mentionati mai sus si ale Organizatorului.

Premiile acordate

In cadrul acestei campanii, Sponsorul ofera trei premii constand produse Sano in valoare de cate 150 de lei fiecare premiu.

Mecanismul concursului

Concursul se desfasoara pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/elenablog17/

Inscrierea in concurs se realizeaza prin accesarea postarii de concurs din data de ………… noiembrie 2019 si postarea raspunsului pana cel tarziu in data de ………………2019.

Concursul va avea trei castigatori, care vor fi desemnati prin tragere la sorti in mod automatizat, prin intermediul https://commentpicker.com, dintre toti participantii eligibili inregistrati conform mecanismului de concurs prezentat in acest regulament. Pe langa castigatori, vor fi extrase trei rezerve, pentru cazul in care castigatorii nu raspund, nu se prezinta ori refuza sa ridice premiul.

Rezultatul concursului va fi publicat pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/elenablog17/, in termen de 24 de ore de la incheierea concursului, cel mai tarziu in data de ………………….2019. Un participant poate fi desemnat castigator o singura data pe durata acestui concurs.

Acordarea premiilor

La sfarsitul concursului, castigatorii vor fi mentionati printr-o postare speciala pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/elenablog17/.

Castigatorii vor fi contactati de catre blogger prin trimiterea unui mesaj prin intermediul Instagram, dupa verificarea indeplinirii conditiilor de participare la Concurs. Premiile vor fi trimise gratuit catre castigatori de catre Sano Romania.

Nu va fi acordata contravaloarea in bani a premiilor obtinute prin concurs.

Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate bloggerului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora.

Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte/ incomplete. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului predarii acestuia, nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerintelor Regulamentului (EU) general privind protectia datelor persoanelor fizice nr. 2016/679 („GDPR”), Organizatorul are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra in vederea participarii la Concurs. Prin participarea la Concurs, Participantii isi exprima acordul in mod expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in baza urmatoarelor temeiuri: (i) consimtamant; (ii) obligatia legala si (iii) interese legitime, dupa cum urmeaza:

– organizarea si desfasurarea Concursului si acordarea premiilor castigatorilor – utilizarea datelor cu caracter personal ale castigatorilor in scopuri promotionale si publicitare in legatura cu selectia si anuntarea castigatorilor (consimtamantul persoanelor vizate);

– plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente, publicarea numelui castigatorilor si a premiilor acordate (obligatia legala);

– solutionarea oricaror plangeri extrajudiciare/judiciare, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, in legatura cu organizarea si desfasurarea Concursului si acordarea premiilor, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim);

– activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatie legala).

In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment prin manifestarea acestei intentii prin folosirea unui mijloc de contactare indicat mai jos. In cazul in care castigatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Concurs nu vor fi eligibili sa participe si sa primeasca premiile oferite.

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal pe care le furnizeaza participantii in mod direct. Acestea pot fi dezvaluite catre:

– partenerii Organizatorului, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, inclusiv partenerii desemnati in aceast Concurs implicati in desfasurarea si organizarea Concursului, acordarea premiilor, desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Concursului;

– furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila;

– autoritati publice sau alte categorii de destinatari, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat.

Datele cu caracter personal sunt pastrate cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

In principiu, nu se vor transfera datele cu caracter personal ale participantilor decat in statele apartinand Spatiului Economic European (SEE).

Conform legislatiei in vigoare in Romania, persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi, in calitate de persoana vizata.

– Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Organizator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;

– Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datele care sunt incomplete;

– Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si sunt prelucrate.

– Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant.

– Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii, cu scop enumerativ: – in cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioada care permite Organizatorului sa verifice exactitatea datelor in cauza; – in cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; – in cazul in care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta; – in cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.

– Dreptul la portabilitate: in masura in care Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Organizatorului sa furnizeze datele lor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Organizatorulpoate sa transmita datele cu caracter personal ale acestora unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele de mai sus, persoanele vizate pot contacta utilizand urmatoarele date de contact:

Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii se pot adresa cu o cerere, catre Organizator, folosind oricare dintre canalele de mai jos:

– Puteti sa ne scrieti la dianalupu@prais.ro,

– Responsabilul cu Protectia Datelor poate fi contactat la dianalupu@prais.ro.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply